Voucher

Chcesz koniecznie uczestniczyć w naszym wieczorze saunowym, ale nie wiesz jeszcze kiedy Ci najbardziej pasuje? A może chcesz komuś podarować niepowtarzalny prezent? Właśnie na takie okazje stworzyliśmy voucher.

Regulamin korzystania z vouchera na wieczór saunowy w Sauna Stop Kozia Góra

Postanowienia ogólne

 • Voucher na wieczór saunowy, zwany dalej „Voucherem”, jest produktem oferowanym przez obiekt Sauna Stop Kozia Góra, zwanym dalej „Organizatorem”.
 • Voucher jest na okaziciela, co oznacza, że może z niego skorzystać każda osoba posiadająca Voucher.
 • Voucher uprawnia do jednorazowego udziału w dowolnym wieczorze saunowym organizowanym przez Organizatora, który w swojej nazwie zawiera określenie „Wieczór Saunowy”.
 • Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od daty jego zakupu. Po upływie tego terminu Voucher traci ważność i nie może być wykorzystany ani wymieniony na gotówkę.

  Zakup i aktywacja Vouchera
 • Voucher można zakupić bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
 • Każdy Voucher zawiera unikalny numer identyfikacyjny, który jest wymagany podczas rezerwacji terminu wieczoru saunowego.
 • Voucher nie wymaga dodatkowej aktywacji, jednakże okaziciel Vouchera zobowiązany jest do dokonania rezerwacji miejsca na wybrany wieczór saunowy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

  Rezerwacja terminu
 • Rezerwacja terminu na wieczór saunowy odbywa się poprzez kontakt z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie.
 • Podczas dokonywania rezerwacji okaziciel Vouchera zobowiązany jest podać unikalny numer identyfikacyjny Vouchera.
 • Rezerwacje są przyjmowane zgodnie z dostępnością miejsc na dany wieczór saunowy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku miejsc.
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu, okaziciel Vouchera zobowiązany jest do poinformowania Organizatora najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wieczoru saunowego. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować utratą możliwości ponownego wykorzystania Vouchera.

  Warunki korzystania z Vouchera
 • Voucher uprawnia do udziału w jednym wieczorze saunowym dla jednej osoby.
 • Voucher nie może być zamieniony na gotówkę ani na inne usługi oferowane przez Organizatora.
 • W przypadku zgubienia lub kradzieży Vouchera jego unikalnego numeru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie wydaje duplikatu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Vouchera przed rozpoczęciem wieczoru saunowego.

  Postanowienia końcowe
 • Korzystanie z Vouchera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Organizatora i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  Kontakt
 • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Vouchera można kierować do Organizatora za pośrednictwem:
  • Telefonu: 505 100 799
  • Adresu e-mail: sauny@koziagora.pl

   Ochrona danych osobowych
 • Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z Vouchera.
  Życzymy udanego i relaksującego wieczoru saunowego!

Najbliższe wydarenia

Już od teraz możesz z łatwością i wygodą rezerwować nasze sauny za pośrednictwem platformy Booksy.

Nadchodzące wydarzenia